Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Praktyki zawodowe w Grecji

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie realizuje obecnie II części projektu „3, 2, 1, – Start, Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego”. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Jego głównym założeniem jest organizacja dwóch zagranicznych mobilności, w ramach których uczniowie Technikum oraz Szkoły Branżowej I Stopnia zrealizują 80-godzinny program stażu zawodowego w greckich przedsiębiorstwach, zgodnie z kształconym zawodem.
Projekt rozpoczął się w połowie sierpnia 2019, kiedy został zakontraktowany, w lutym 2019 roku złożyliśmy aplikację projektową. Stworzenie materiałów promocyjnych, rekrutacja grup wyjeżdżających do Grecji w ramach projektu czy szkolenia przygotowawcze to działania zrealizowane przed wyjazdami uczniów do Grecji. Dwa tygodnie, spędzone w słonecznej Grecji to świetna okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności, zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie, co wynikało z pracy w prawdziwym przedsiębiorstwie, pod presją czasu i rezultatu. Codzienne posługiwanie się językiem angielskim było bardzo wartościowym elementem projektu, który wpłynął na przełamanie bariery językowej i zapoznanie się ze słownictwem branżowym, typowym dla danego zawodu.
W czasie wolnym od stażu, młodzież realizuje program edukacyjno – kulturowy, który zakłada udział w wycieczkach oraz animację czasu wolnego. Jest to świetna okazja, aby zwiedzić Grecję i poznać jej kulturę i historię od środka. Niewątpliwie wycieczka na Meteory czy rejs na wyspę Skiathos utkwi w pamięci młodzieży na bardzo długi czas. Ewaluacja I mobilności pokazała, że młodzież była bardzo zadowolona z praktyk zawodowych oraz programu kulturowego i możliwości poznania kraju starożytnej Hellady.
W I mobilności, która realizowana była między 28 października a 8 listopada 2019 r. udział wzięło 12 uczniów z Technikum Ekonomicznego oraz 10 z Technikum Informatycznego.
Ze względu na pandemię i brak możliwości wyjazdów zagranicznych wiosną br., termin mobilności II został przełożony i obecnie jest ona realizowana. W czasie epidemii koronawirusa uległy zmianom zasady wyjazdów zagranicznych. Muszą się one odbywać zgodnie z wytycznymi MEN i GIS. Po przeprowadzonych badaniach covid i otrzymaniu informacji o wynikach ujemnych testu, uczniowie wraz z opiekunami mogli wziąć udział w II mobilności w ramach projektu.
W II mobilności, która odbywa się obecnie, tzn. w dniach między 4 a 17 października biorą udział uczniowie kształcący się w następujących zawodach:

  • Technik Agrobiznesu – 8 uczniów
  • Kucharz – 6 osób
  • Mechanik Pojazdów Samochodowych – 6 osób
  • Fryzjer – 8 osób

Opiekę nad uczniami sprawują w trakcie całego pobytu panie: Katarzyna Grenda i Monika Mikłasiewicz.