Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Koronawirus – komunikat

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, w związku ze wzrostem rozprzestrzeniania się koronawirusa wprowadza się, od 12 października 2020 r. do odwołania, obowiązek zakrywania nosa i ust poprzez noszenie maseczek lub przyłbic przez uczniów, nauczycieli i pracowników.
Obowiązku zakrywania nosa i ust należy bezwzględnie przestrzegać podczas przerw międzylekcyjnych i korzystania z przestrzeni wspólnych, korytarzy, toalet, itp (na terenie szkoły, w budynkach szkoły oraz w trakcie przejść między budynkami), przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
Przypominamy również o obowiązku dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku szkoły oraz do sal lekcyjnych.