Zespół Szkół Ponadpodstawowych

XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej

W roku szkolnym 2020/2021 rozgrywana jest już 47 Olimpiada Wiedzy Technicznej. Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie.

Cele Olimpiady Wiedzy Technicznej to:

  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zainteresowania techniką, rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  • danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  • współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadpodstawowych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

OWT jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

Zawody I stopnia (szkolne) XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej zostały rozegrane 23 października 2020 r. na platformie internetowej, mimo sytuacji epidemicznej, która dezorganizuje życie w wielu różnych wymiarach.

Do okręgowych rozgrywek zakwalifikowali się dwaj uczniowie klasy 4 TE/TM: Radosław Mróz i Karol Słowik. Opiekunami uczniów są panowie: Adam Uliński i Janusz Baum.

Radosław Mróz jest już laureatem ubiegłorocznej 46 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej. Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej są przepustką do najlepszych uczelni technicznych w Polsce.
Gratulujemy.