Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Witamy ze słonecznej Grecji…

Wczorajszy dzień wspominamy w krótkiej relacji fotograficznej, zwiedzaliśmy Stary Panteleimon, czyli 200-letnią wioskę, położoną na zboczach niskiego Olimpu na wysokości 460 m n.p.m., z zachowanymi domostwami, kościółkiem i przepięknym placem porośniętym 200 – letnimi platanami to jak podróż w czasie.
Dziś od rana zdobywamy praktyczne umiejętności zawodowe…