Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Spotkanie w zakresie doradztwa zawodowego

Nasza szkoła współpracując z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach stwarza uczniom możliwość poznania usług świadczonych przez instytucje na rzecz młodych ludzi. Specyfika aktualnego rynku pracy oraz zróżnicowanie jednostek rynku pracy to istotne aspekty, które powinni brać pod uwagę uczniowie planując swoją karierę zawodową.
Pracownicy jednostki OHP z Siedlce, tj. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, oraz Hufca Pracy świadczą zróżnicowane działania dla uczniów – głównie klas branżowych wielozawodowych w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych, wsparcia wychowawczego, pedagogicznego, a także dodatkowo dają możliwość udziału w ciekawych projektach autorskich.
Dziś młodzież miała możliwość uczestniczyć w ciekawych spotkaniach dla klas branżowych i technikum z doradcami zawodowymi. Spotkania było kolejnym etapem współpracy pomiędzy Ochotniczym Hufcem Pracy w Siedlcach i ZSP w Węgrowie.