Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Kończy się nasza grecka przygoda

Kończy się nasza grecka przygoda, certyfikaty mobilności już rozdane.
Dziś w słoneczny piątek 18 czerwca 2021 odbyło się uroczyste podsumowanie projektu mobilności na 2-tygodniowym stażu w Grecji.
W trakcie całego naszego pobytu w Grecji nie zabrakło mnóstwa okazji do poszerzania specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z zawodem. Dzięki praktykom powiększył nam się zasób specjalistycznego słownictwa w języku angielskim, niezbędnego do poruszania się po europejskich rynkach pracy. Zdobyliśmy również wiele informacji na temat Unii Europejskiej, współpracy międzynarodowej między Polską a Grecją, czy o kulturze i historii Grecji oraz samego regionu Riwiery Olimpijskiej.
Wszyscy otrzymaliśmy wydane w dwóch wersjach językowych (po angielsku i po polsku) europejskie certyfikaty Europass-Mobilność, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe, podnoszą konkurencyjność ich posiadaczy na europejskim rynku pracy i stanowią cenną przepustkę do efektywnego poszukiwania pracy, a także certyfikaty ukończenia stażu zawodowego.