Zespół Szkół Ponadpodstawowych

APEL PAMĘCI – 77. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

1 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00, przy pomniku Armii Krajowej w Węgrowie uczniowie klas mundurowych 2LOp i 2LOg Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie uczcili 77 ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.
Na uroczystości obecny był również Poczet Sztandarowy Szkoły. Jako współorganizator – nasi uczniowie i nauczyciele oddali cześć Bohaterom Powstania Warszawskiego 1944.
Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Monika Krasnodębska, Magdalena Ceglarska-Kowal, Elżbieta Topolińska, Katarzyna Grenda i Joanna Gołębiewska-Kokoszka.
Nasza pamięć i uczestnictwo w uroczystości niech będą wyrazem szacunku i wdzięczności dla powstańców, którzy walczyli o wolną Polskę!