Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Akcja „Sprzątanie świata – Polska”

W tym roku przypada 28 akcja sprzątania świata. Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Sprzątnie Świata –Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów.
Uczniowie klas pierwszych ZSP uczestniczyli w akcji sprzątania świata pod opieką p.p. Edyty Kozieł, Katarzyny Grenda, Jolanty Gołoś, Małgorzaty Kołodziejczuk, Ewy Skolimowskiej, Krzysztofy Korczak, Rafała Krzyżanowskiego.
Mając na uwadze tegoroczne hasło szczególnie zachęcamy aby każdy z nas podjął działania, dzięki którym zmniejszymy ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych. Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które w perspektywie czasu wielokrotnie powtarzane stają się wielkie. Bardzo cieszy postawa młodzieży, widoczne zaangażowanie w akcję nakierowaną na ekologię. Dbałość o środowisko to – zwłaszcza w obecnych czasach – bardzo ważny aspekt naszego życia, którego należy uczyć od najmłodszych lat. A dzisiaj to bardzo często właśnie młodzi ludzie dają pozostałym przykład godny naśladowania.
Dziękujemy za zaangażowanie w akcję uczniom i nauczycielom naszej szkoły, oraz za pomoc przy jej organizacji Starostwu Powiatowemu w Węgrowie oraz Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Węgrowie.