Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Diecezjalny Dzień Młodzieży

Dnia 14 września br. w Drohiczynie miał miejsce Diecezjalny Dzień Młodzieży pod hasłem: „Czas to miłość!”. Słowa te są odniesieniem do osoby kard. Stefana Wyszyńskiego, który 12 września br. został ogłoszony błogosławionym. Również młodzież z naszej szkoły wraz z katechetami miała możliwość wyjazdu na te spotkanie przygotowane przez Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Wspólny wyjazd był czasem modlitwy, radości ze spotkania z rówieśnikami z całej diecezji. Młodzież wysłuchała konferencji ks. Tomasza Kosteckiego poświęconej miłości. Następnie rozpoczęła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem bpa Piotra Sawczuka, który do młodzieży wygłosił homilię nawiązując do Święta Podwyższenia Krzyża Świętego: ,,Krzyż Chrystusa nie jest porażką, nie przekreśla, nie kompromituje głoszonej przez Niego nauki, ale ją potwierdza i nadaje nadprzyrodzoną, zbawczą moc”. Po Mszy był koncert zespołu młodzieżowego MUODE KOTY. Na zakończenie młodzież skorzystała z poczęstunku przygotowanego na terenie Wyższego Seminarium Duchownego.
Ks. Przemysław Łoza.

Zdjęcia Czas to miłość! | Diecezja Drohiczyńska (drohiczynska.pl)