Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Praktyki zawodowe w Grecji

Kochanowski po raz kolejny w słonecznej Grecji…
„Inwestycja w wiedzę i umiejętności bramą do sukcesu zawodowego”
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie w maju i czerwcu 2021 r. po raz kolejny wyjechali na zagraniczne praktyki zawodowe do Grecji w ramach projektu „Inwestycja w wiedzę i umiejętności bramą do sukcesu zawodowego”.
Szkoła ponownie otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Dzięki temu kolejny rocznik młodzieży miał możliwość realizowania obowiązkowych praktyk zawodowych w greckich przedsiębiorstwach. Na ten cel szkoła otrzymała prawie 635 tysięcy złotych i wydała je z dużą korzyścią dla uczniów.
Projekt „Inwestycja w wiedzę i umiejętności bramą do sukcesu zawodowego” stanowił szansę dla młodzieży na udoskonalenie kompetencji zawodowych i osobistych poza murami szkoły, w trakcie realizacji zagranicznego stażu zawodowego. Była to bardzo dobra okazja, aby zweryfikować dotychczas nabytą wiedzę i umiejętności w realiach prawdziwego zakładu pracy, a także wybrany na początku kierunek kształcenia. Wymiar praktyczny edukacji jest bardzo istotny dla odpowiedniej nauki młodzieży, która musi posiadać umiejętności personalne, związane chociażby z pracą pod presją czasu czy adaptacją w nowych miejscach, a przede wszystkim umiejętności bezpośrednio związane z kształconym zawodem. Realizacja projektu pozwoliła na rozwój nie tylko uczniów, ale także nauczycieli, którzy zdobyli nowe doświadczenie, mając okazje poznać lepiej zagraniczny rynek pracy. Pozwoliło to dopasować jeszcze lepiej ofertę edukacyjną szkoły, a także programy nauczania i programy praktyk do zapotrzebowania pracodawców. Przysłużyło się to również podniesieniu poziomu jakości kształcenia w szkole, co wpłynie na renomę placówki w regionie, a także w całym kraju jako instytucji europejskiej, wykorzystującej nowoczesne metody nauczania.
Głównym założeniem projektu była organizacja dwóch zagranicznych mobilności, w ramach których uczniowie Technikum oraz Szkoły Branżowej I Stopnia zrealizowali 80-godzinny program stażu zawodowego w greckich przedsiębiorstwach, zgodnie z kształconym zawodem, a także programu edukacyjno-kulturowego.
W ramach projektu zrealizowano dwie zagraniczne mobilności, w których udział wzięło w sumie 82 uczniów.
I mobilność realizowana była między 23 maja a 5 czerwca br., II mobilność odbyła się między 6 a 19 czerwca br. W czasie epidemii koronawirusa uległy zmianom zasady wyjazdów zagranicznych. Mobilności odbywały się zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.
W mobilnościach wzięli udział uczniowie kształcący się w następujących zawodach:
• Technik Informatyk
• Technik Ekonomista
• Technik Agrobiznesu
• Kucharz
• Mechanik Pojazdów Samochodowych
• Fryzjer
Praktyka zagraniczna zintensyfikowała rozwój uczestników projektu, którzy mogli zdobyć cenne umiejętności i doświadczenie zawodowe. Było to bardziej wartościowe od praktyk krajowych, nie mówiąc już o zajęciach praktycznych prowadzonych w pracowniach kształcenia zawodu. Warunki realnego zakładu pracy i towarzysząca temu atmosfera, przewyższa zdecydowanie laboratoryjne warunki, które panują w pracowniach. Warto również podkreślić wartość językową zagranicznych mobilności, która pozwoliła na przełamanie bariery psychologicznej, a także poznania typowego dla zawodu słownictwa branżowego.
Dwa tygodnie, spędzone w słonecznej Grecji to świetna okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności, zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie. W czasie wolnym od stażu, młodzież realizowała program edukacyjno – kulturowy, który zakładał udział w wycieczkach oraz animację czasu wolnego. Była to okazja, aby zwiedzić Grecję i poznać jej kulturę i historię od środka. Niewątpliwie wycieczka na Meteory czy rejs na wyspę Skiathos utkwi w pamięci młodzieży na bardzo długi czas. Ewaluacja zarówno pierwszej, jak i drugiej mobilności pokazały, że młodzież była bardzo zadowolona z praktyk zawodowych oraz programu kulturowego i możliwości poznania kraju starożytnej Hellady.
Warto podkreślić, że nie jest to ostatni tego typu projekt realizowany przez ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. Szkoła otrzymała akredytację w ramach programu Erasmus+ na lata 2021-2027, dzięki czemu w następnych latach ma zapewnione otrzymywanie środków na organizację zagranicznych praktyk zawodowych na uproszczonych zasadach.
W ramach tej perspektywy finansowej planuje się wysłanie prawie 300 uczniów na praktyki do Grecji.