Zespół Szkół Ponadpodstawowych

WYCIECZKA DO 23 BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

12 października 2021 uczniowie klas służb mundurowych II LO zwiedzili 23 BAZĘ LOTNICTWA TAKTYCZNEGO w Mińsku Mazowieckim. Jesteśmy zachwyceni przygotowanym programem wycieczki i jakością usługi skierowanej do uczniów LO służb mundurowych naszej szkoły.
Przewodnikiem zwiedzania był chorąży Dariusz Gańczak, wspaniały człowiek z talentem dydaktycznym, którego zaangażowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Realizowany program wycieczki, skorelowany udział wielu ludzi z obsługi lotniska podniosły rangę zwiedzania do bardzo wysokiego poziomu. Była to wspaniała lekcja historii lotnictwa, bojowego lotnictwa taktycznego, patriotyzmu, wychowania, działań profilaktycznych skierowanych do młodzieży. Wyjazd młodzieży do 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego oprócz zamierzeń edukacyjnych był realizacją założeń szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, dlatego otrzymaliśmy dofinansowanie z UM Węgrów, za co serdecznie dziękujemy.
Uczniowie uczestniczyli we wspaniałych warsztatach specjalistycznych z zakresu edukacji wojskowej, co stało się wzbogaceniem zajęć specjalistycznych prowadzonych w szkole.
Wizyta na terenie Bazy była wyjątkowa, pozostawiła wiele wartości przekazanych naszym uczniom. Główne punkty zwiedzania to: Izba Pamięci 23BLT im. ppłk. pil. Jana Zumbacha z projekcją filmu, baza sprzętu do czyszczenia płyty lotniczej i jej wyposażenie, jednostka straży pożarnej lotniczej i jej wyposażenie, wieża kontroli lotów, hala warsztatów lotniczych( konserwacja myśliwców, poznanie budowy samolotów bojowych), spotkanie z „sokolnikiem”, start myśliwców na płycie lotniska, pogadanka na temat zasad rekrutacji wojskowej i wojskowej lotniczej (dla pilotów).
Po zwiedzeniu Bazy wizyta w McDonald’s i posiłek dla uczniów. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy 1 LOm i grupa mundurowa klasy 2 LOom. Opiekę nad uczniami sprawowały: p. M. Góral, p. E. Kozieł, p. L. Góral.
Jako wspomnienie pozostały wyrazy wielkiego szacunku dla Dowództwa, Pilotów, Żołnierzy i Obsługi 23 BLT za to, że „stoją codziennie na straży ochrony polskiego nieba”.
Podziwiamy profesjonalizm wykonywanych zadań również skierowanych do młodego pokolenia, za co uczestnicy wycieczki nagrodzili wzorowym zachowaniem pod każdym względem.