Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Warsztaty z doradcami zawodowymi

18 października br. zorganizowane zostały warsztaty dla młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego. Warsztaty przygotowali i poprowadzili doradcy zawodowi i pośrednicy pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie filia w Siedlcach. Na spotkaniach uczniowie zostali zapoznani z bieżącymi trendami rozwojowymi poszczególnych branż zawodowych oraz wpływem trwającej pandemii na działania pracodawców.
Dziękujemy wszystkim instytucjom zaangażowanym w realizację warsztatów.