Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Konkurs „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.
Do konkursu zgłosili się uczniowie naszej szkoły, którzy przygotowali filmy pod hasłem „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”.
III edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” jest organizowana pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy oraz patronatem medialnym TVP Info. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Państwowa Inspekcja Pracy.
Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu i życzymy powodzenia.