Zespół Szkół Ponadpodstawowych

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. W roku szkolnym 2021/2022 rozgrywana jest już 48 Olimpiada Wiedzy Technicznej. Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie.
OWT jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno – budowlanej i elektryczno – elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.
Zawody I stopnia (szkolne) XLVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej zostały rozegrane 22 października 2021 r. na platformie internetowej.
Opiekunami uczniów są panowie: Adam Uliński, Janusz Baum i Andrzej Kulicki.
Warto przypomnieć ostatnie sukcesy. Rok 2020 – laureatem i finalistą 46 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie elektryczno – elektronicznej został uczeń naszej szkoły Radosław Mróz (ówczesna klasa 3 Technikum Elektrycznego), za uzyskany wynik w Olimpiadzie otrzymał indeks uczelni technicznej w Polsce. Rok 2021 – do II etapu 47 edycji OWT zakwalifikowanych zostało 2 uczniów naszej szkoły z grona 57 uczestników. W tym gronie znaleźli się dwaj uczniowie Technikum Elektrycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie – Radosław Mróz i Karol Słowik, z ówczesnej klasy 4 TE/TM. Uczestnicy Olimpiady zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodzeni przez organizatorów i organ prowadzący Szkołę.
Po wcześniejszych edycjach olimpiady, gdzie nasi uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki liczymy, że ta obecna – XLVIII Olimpiada będzie równie udana dla uczestników.