Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Węgrowianka „Zawołana po imieniu”

26 października 2021 roku uczniowie klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie wraz z Pocztem Sztandarowym Szkoły uczestniczyli w uroczystościach organizowanych przez Instytut Pileckiego, w czasie których uhonorowano Leokadię Piątkowską w ramach programu „Zawołani po imieniu”, zamordowaną w 1944 r. za pomoc okazaną Żydom w czasie okupacji niemieckiej.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w Bazylice pw. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie, którą koncelebrowali ksiądz Prałat Leszek Gardziński oraz ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
Kamień z tablicą poświęconą pamięci Leokadii Piątkowskiej stanął nieopodal ronda Węgrowskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – skrzyżowanie ul. Zwycięstwa i Adama Mickiewicza w Węgrowie. Tablicę odsłoniły wspólnie Elżbieta Chmielewska, prawnuczka „Zawołanej po imieniu”, a także prof. Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Miejsce, w którym stanął kamień, poświęcił ksiądz Prałat Leszek Gardziński. Modlitwę za zmarłą Leokadię, Mendla Kleina oraz nieznanego z imienia Żyda odmówił Rabin Jehoszua Ellis.
W wydarzeniu wzięli udział: Profesor Magdalena Gawin – Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Maria Koc – Senator RP, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Zawołanych po Imieniu, Maciej Górski – Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Instytutu Pileckiego – Dyrektor dr Wojciech Kozłowski i Dyrektor Anna Gutkowska, przedstawiciele Rodziny „zawołanej po imieniu Leokadii Piątkowskiej”, Rabin Yehoshua Ellis, Starosta Ewa Besztak, Wicestarosta Marek Renik, Burmistrz Węgrowa Paweł Marchela, Dyrektor Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie Adam Skup, samorządowcy z terenu powiatu węgrowskiego i mieszkańcy Węgrowa.
Program „Zawołani po imieniu” to projekt poświęcony osobom narodowości polskiej zamordowanym za niesienie pomocy Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Instytut Pileckiego oddaje sprawiedliwość Polakom, którzy świadomie ryzykowali życie własne i swoich najbliższych, by nieść pomoc żydowskim współobywatelom i zapłacili za to najwyższą cenę, cenę życia. Projekt odgrywa również dużą rolę we współczesnym odbiorze historii. Stwarza niepowtarzalną okazję, aby otoczyć opieką rodziny upamiętnionych, wysłuchać po latach ich wspomnień oraz zapisać dla następnych pokoleń przejmujące świadectwa.

Fot. Starostwo Powiatowe w Węgrowie