Zespół Szkół Ponadpodstawowych

,,Kampania 19 dni przeciwko przemocy”

Podczas trwającej ,,Kampanii 19 dni przeciwko przemocy” nasi uczniowie wzięli udział w spotkaniu inaugurującym to wydarzenie. Odbyło się ono w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji, wymienili się spostrzeżeniami na temat trudnych sytuacji związanych z przemocą oraz podzielili się pomysłami by im zapobiegać.
Opiekę nad uczniami sprawowały panie Irena Stańczyk i Iwona Gołębiewska.
Akcja będzie trwała jeszcze kilka dni. Zachęcamy wszystkich do wspólnego działania.