Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Obchody 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Dnia 13 grudnia 2021r. uczniowie klasy III LOg reprezentowali społeczność szkolną w obchodach 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce organizowanych przez NSZZ „Solidarność” w Węgrowie. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem Solidarności przy ulicy Piłsudskiego. Przemawiający Senator RP Pani Maria Koc, Starosta Węgrowski Pani Ewa Besztak, Burmistrz Miasta Pan Paweł Marchela oraz przedstawiciel NSZZ RI „Solidarność” Pan Krzysztof Szymański oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w Węgrowie Pan Jerzy Ryczkowski przybliżyli historię tragicznego grudnia 1981 roku oraz uczcili pamięć poległych.

tekst i foto – Magdalena Ceglarska – Kowal