Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Jednostek Strzeleckich „Strzelec” oraz uczniów klas mundurowych

Dnia 11 grudnia 2021r. odbyło się w naszej szkole spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Jednostek Strzeleckich „Strzelec”, na które zostali zaproszeni uczniowie klas mundurowych. Zebranych gości powitał Pan Dyrektor Jacek Nowotniak, a całość prowadził Pan Tomasz Staręga. Możliwość spotkania się z przedstawicielami wszystkich jednostek wchodzących w skład SJS to wielkie wyróżnienie dla uczniów. W atmosferę świąteczną wprowadziły nas kolędy w wykonaniu zespołu muzycznego z naszej szkoły.
tekst i foto – Magdalena Ceglarska-Kowal