Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Betlejemskie Światło Pokoju

Harcerze z Hufca Doliny Liwca im. Edmunda Zarzyckiego w Węgrowie przekazali w dniu 21.12.2021 r. Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego – panu Jackowi Nowotniakowi Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju towarzyszy hasło “Światło nadziei”. To zachęta do współdziałania i niesienia bezinteresownej pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.