Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Projekt – „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”