Zespół Szkół Ponadpodstawowych

„Góra Grosza”

W dniu 8 marca w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza”. Członkowie Samorządu Uczniowskiego zbierali monety na czwartej godzinie lekcyjnej. Pieniądze przeznaczone są na pomoc dzieciom, które nie wychowują się we własnych rodzinach, a cała akcja organizowana jest corocznie przez Towarzystwo Nasz Dom. Kolejna zbiórka odbędzie się 5 kwietnia bieżącego roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i zachęcamy do udziału w zbiórce 5 kwietnia.