Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Konferencja „INKLUZJA BEZ BARIER”

29 marca 2022 r. – konferencja „INKLUZJA BEZ BARIER” inaugurująca utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Węgrowie.


Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego jako szkoła partnerska w projekcie zaprezentowała stoisko pokazowe, na którym przedstawiono sposoby zaangażowania młodzieży w ramach edukacji włączającej. Na stoisku znalazły się prace artystyczne, zdjęcia z odbywania praktyk zagranicznych uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, które pokazały ich pasje i zainteresowania oraz rozwój zawodowy. Wsparcie dla uczniów poprzez włączanie w działalność szkoły jest wyrównywaniem szans dla nich w szkole ogólnodostępnej.
Uczestnikami konferencji byli również: dyrekcja , pedagog szkolny i zaproszeni nauczyciele, którzy mogli skorzystać z transmisji online. Dziękujemy uczniom za reprezentowanie naszej szkoły na stoisku pokazowym.