Zespół Szkół Ponadpodstawowych

231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

„Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj” – melodia tego mazurka brzmi w Polsce w 231. rocznicę Konstytucji 3 maja. Mimo, że konstytucja obowiązywała tylko przez 14 miesięcy, jej znaczenie dla historii Polski i Europy jest nieocenione.
Uchwalona przez Sejm Czteroletni (1788-1792) Konstytucja 3 Maja była próbą ratowania Rzeczypospolitej Obojga Narodów po I rozbiorze (1772 r.). Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawą zasadniczą.