Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Riwiera Olimpijska już czeka na nas…

Dziś, 29 maja, o godzinie 5.30 grupa 33 uczennic i uczniów naszego technikum i branżowej szkoły, kształcących się w zawodzie ekonomista, informatyk oraz mechanik pojazdów samochodowych wyjechało pod opieką doświadczonych wychowawców na dwutygodniowe staże do Grecji w ramach projektu „Praktyki zagraniczne bramą do sukcesu zawodowego”
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie już po raz piąty uczestniczą w mobilności zagranicznej w ramach staży i praktyk zawodowych.
Otrzymaliśmy finansowanie w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu „Praktyki zagraniczne bramą do sukcesu zawodowego”, numer 2021-1-PL01-KA121-VET-000012218. Jest to pokłosie przyznanej naszej szkole Akredytacji w ramach Programu Erasmus+, która gwarantuje uproszczoną procedurę pozyskiwania funduszy na organizowanie zagranicznych praktyk zawodowych. Szkoła zawdzięcza to swojemu wieloletniemu doświadczeniu
i implementowaniu różnych międzynarodowych działań na wysokim poziomie jakościowym.
Wszyscy uczestnicy praktyk wyjechali po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym oraz praktycznym w swoim zawodzie. Praktyki te są znakomitym uzupełnieniem nauki w szkole oraz okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych miejsc pracy. Pozwolą uczniom na doskonalenie umiejętności interpersonalnych i językowych, radzenia sobie w nowych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi. Wszystko to zaowocuje lepszym startem w dorosłą przyszłość. Przyczyni się do kreowania postaw przedsiębiorczych czy
podniesienia poczucia własnej wartości. Projekt pozwoli również na uwrażliwienie młodzieży na różnice mentalne i kulturowe obu krajów.
Udział w projekcie to nie tylko praktyka zawodowa – program pobytu obejmuje również poznanie kultury, walorów turystycznych, zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców tego urokliwego regionu. Program kulturowy realizowany będzie w weekend oraz po godzinach praktyk. Zaplanowane dla młodzieży wycieczki do większych ośrodków miejskich Grecji, zwiedzanie Klasztorów Meteory, rejs statkiem na wyspę Skiatos, gdzie kręcone były zdjęcia do filmu „Mamma Mia” zapewne uatrakcyjnią pobyt. Po czasie praktyk ich uczestnicy będą mieli zapewnioną animację czasu wolnego, gry i zabawy integracyjne, wieczory z kulturą i kuchnią grecką, oraz dyskoteki.
Mamy nadzieję, że pobyt na praktykach w Grecji pozostawi w pamięci uczniów niezwykłe wspomnienia. Przed wyjazdem autokar został sprawdzony pod kątem sprawności przez policjantów węgrowskiej Policji. Młodzież pożegnana przez rodziców, pełna pozytywnych emocji i dobrej energii ruszyła w podróż gotowa na nowe wyzwania.
Warto zaznaczyć, że szkoła realizowała już dwa podobne projekty, które finansowane były w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czyli „3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego” oraz Inwestycja w wiedzę i umiejętności bramą do sukcesu zawodowego”. Ten obecny, trzeci już projekt daje możliwość kolejnej grupie uczniów naszej szkoły poszerzenia swoich horyzontów, szerszego spojrzenia na świat, możliwości zobaczenia jak w innych krajach ludzie żyją, jak mieszkają, poznania innych kultur. Wyjazd to nie tylko praca i nauka, ale także fantastyczna przygoda.
Swoje wrażenia z podróży młodzież przekazywała będzie w przesyłanych fotografiach. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej szkoły oraz zakładki projektu gdzie wkrótce pojawią się kolejne informacje.
Kochany Ósmoklasisto – sam zdecyduj czy chcesz skorzystać z naszych propozycji…