Zespół Szkół Ponadpodstawowych

A w przerwie między praktykami… zwiedzamy…