Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022

W dniu 24 czerwca br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022. W uroczystości udział wzięli uczniowie, nauczyciele, rodzice a także zaproszeni goście.
Dyrektor szkoły Pan Jacek Nowotniak w swym wystąpieniu, przywitał zaproszonych gości, całe Grono Pedagogiczne, społeczność uczniowską i obecnych na uroczystości rodziców. Zwracając się do zebranych pogratulował uczniom i nauczycielom sukcesów, podkreślił rolę nauki, która w tych trudnych czasach jest nieoceniona, życzył wszystkim obecnym zasłużonego odpoczynku i radości, przestrzegając o zachowaniu rozwagi i bezpieczeństwa w czasie wakacji.
W trakcie uroczystości mieliśmy, także okazję usłyszeć podziękowania i gratulacje od Przewodniczącego Rady Powiatu – Pana Leszka Redosza. Za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu, na ręce Dyrektora Szkoły Pana Jacka Nowotniaka przekazane zostały podziękowania od Senator RP pani Marii Koc dla całej Społeczności Szkoły, Samorządu Uczniowskiego oraz Rodziców za pomoc Ukrainie.
Dyrektor zwrócił uwagę, iż młodzież naszej szkoły pod opieką nauczycieli i wychowawców angażowała się na rzecz środowiska lokalnego, współpracowała z innymi szkołami, instytucjami.
Kolejnym etapem uroczystego spotkania było wręczenie przez Dyrektora stypendiów za wyniki w nauce, wyróżnień i nagród.
Następnie zgromadzeni mieli okazję wysłuchać występu zespołu muzycznego naszej szkoły przygotowanego pod kierunkiem pani Natalii Dymeckiej, nauczyciela muzyki. Publiczność była pod wrażeniem zdolności wokalnych naszej młodzieży.
Na zakończenie ponownie głos zabrał Dyrektor pan Jacek Nowotniak, który złożył życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz podziękował wszystkim za całoroczną pracę.