Zespół Szkół Ponadpodstawowych

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00, przy pomniku Armii Krajowej w Węgrowie uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie uczcili 78 ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele klas 1LOm, 2LOom, 3LOp, 2LOm, Poczet Sztandarowy Szkoły oraz nauczyciele, którzy sprawowali opiekę nad młodzieżą.
Nasza pamięć i uczestnictwo w uroczystości niech będą wyrazem szacunku i wdzięczności dla Powstańców, którzy walczyli o wolną Polskę!