Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Uroczystość ukończenia szkoły

Piątek, 26 kwietnia 2024r. to ważny dzień dla tegorocznych absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, którzy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły finalizujące 4 i 5-letnią pracę.
Zaproszonych gości, grono pedagogiczne, rodziców i absolwentów szkoły powitała pani dyrektor Joanna Gołębiewska-Kokoszka. O głos zostali poproszeni goście, Starosta Węgrowski – pani Ewa Besztak oraz Przewodniczący Rady Powiatu oraz nauczyciel ZSP – pan Leszek Redosz.
Na tegorocznej uroczystości ukończenia szkoły gościliśmy również: Komendanta PSP w Węgrowie mł. bryg. – pana Mateusza Bieniaka , Zastępcę Komendanta KPP inspektora – pana Jacka Chaciaka.
Starosta Węgrowski, Pani Ewa Besztak, wręczyła Stypendia i nagrody książkowe dla najlepszych absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum. Występ zespołu wokalno-muzycznego w wykonaniu uczniów uświetnił dzisiejszą uroczystość.
Drodzy Abiturienci !
Dzisiejszy dzień – dzień ukończenie Szkoły to wyjątkowy czas nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. To moment niezwykle szczególny, spotkanie w gronie osób, które łączyła jedna klasa przez 4 lub 5 lat, które tworzyły jedną wielką szkolną rodzinę. Trudno uwierzyć, że ten czas minął tak szybko. Pamiętamy doskonale pierwsze dni Waszej nauki
w szkole, blaski i cienie codziennych zmagań na zajęciach, egzaminach, wspólne wyjścia, wyjazdy i uroczystości. Wspólnie przeżywaliśmy chwile sukcesów, słabości, porażek. Coś się kończy, aby zaczęło się coś innego. Czekają Was nowe wyzwania. Dokonujcie mądrych wyborów, które pozwolą Wam spełnić Wasze oczekiwania i marzenia. Bądźcie szczęśliwi i dzielcie to szczęście między innych.
Przed Wami ostatni już egzamin – matura. Czas trudny, pełen emocji ale niezwykle ważny. Życzymy, aby każde napisane słowo, każdy poprawnie odtworzony wzór, każda właściwie zaznaczona odpowiedź budziły w Was poczucie satysfakcji, że wysiłek się opłacił.
Dziękujemy Rodzicom za wspieranie działań nauczycieli i za współpracę ze szkołą. Wychowawcom i Nauczycielom serdecznie dziękujemy za wiedzę przekazaną – daty, reguły, ale też za życiowe rady, ciepło i troskę.
Serdeczne podziękowania dla pani Magdaleny Ceglarskiej-Kowal, pani Moniki Krasnodębskiej, pani Emilii Marcheli, pani Edyty Kozieł oraz pani Agnieszki Szczepańskiej za przygotowanie montażu słowno – muzycznego i dekoracji. Składamy również podziękowania dla młodzieży naszej szkoły za włożony trud i zaangażowanie w wykonanie części artystycznej naszej uroczystości. Opiekunem pocztu sztandarowego była pani Katarzyna Grenda. Nagłośnienie przygotował pan Marian Paczóski. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiejszy dzień był wyjątkowy.
Foto: Aleksandra Bodzon