Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Podsumowanie kolejnej greckiej mobilności!

Kolejne zagraniczne praktyki zawodowe za nami! Tym razem 33 uczniów (Technik Informatyk, Technik Ekonomista oraz Mechanik Pojazdów Samochodowych) miało możliwość wyjechać do Grecji, aby pracować w tamtejszych przedsiębiorstwach przez w sumie 80 godzin, a także wziąć udział w atrakcyjnym programie edukacyjno-kulturowym. Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000020789 jest realizowany przez ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach otrzymanej przez naszą szkołę Akredytacji Erasmusa.

Projekt stanowił szansę dla młodzieży na udoskonalenie kompetencji zawodowych i osobistych poza murami szkoły, w trakcie realizacji stażu zagranicznego. Była to bardzo dobra okazja, aby zweryfikować dotychczas nabytą wiedzę i umiejętności w realiach prawdziwego zakładu pracy, a także wybrany na początku kierunek kształcenia. Wymiar praktyczny edukacji jest bardzo istotny dla odpowiedniego rozwoju młodzieży, która musi posiadać umiejętności personalne, związane chociażby z pracą pod presją czasu czy adaptacją w nowych miejscach, a przede wszystkim kompetencje bezpośrednio związane z kształconym zawodem. Realizacja projektu pozwoliła na rozwój nie tylko uczniów, ale także nauczycieli, którzy zdobyli nowe doświadczenie, mając okazję poznać lepiej zagraniczny rynek pracy. Pozwoliło to dopasować jeszcze lepiej ofertę edukacyjną szkoły, a także programy nauczania i praktyk do zapotrzebowania pracodawców. Przysłużyło się to także podniesieniu poziomu jakości kształcenia w naszej szkole, co pozwoli budować jej renomę w regionie, a także w całym kraju jako placówki europejskiej, wykorzystującej nowoczesne metody nauczania.

Głównym celem projektu był rozwój wśród uczniów wiedzy, umiejętności i doświadczenia związanego z kształconym zawodem. Cele szczegółowe to:

  • Rozwój umiejętności miękkich, które są bardzo wysoko cenione na rynku pracy.
  • Podniesienie u uczniów i nauczycieli poziomu umiejętności językowych, z naciskiem na słownictwo branżowe związane z kształconym zawodem.
  • Zapoznanie się z Grecją i jej dziedzictwem kulturowym.
  • Podniesienie poziomu kształcenia w szkole, a co za tym idzie – jej renomy w regionie.
  • Nawiązywanie przez szkołę nowych partnerstw międzynarodowych służących wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.
  • Zwiększenie szans uczniów naszej szkoły na rynku pracy w przyszłości, poprzez wyposażenie ich w zestaw konkretnych umiejętności i doświadczeń, potwierdzonych certyfikatami w języku polskim i angielskim.
  • Poznanie metodologii pracy w innym kraju UE i adaptacja najlepszych praktyk w polskich realiach.
  • Wzrost pewności siebie i innych pozytywnych postaw wśród uczniów.

Niezmiernie cieszymy się, że kolejny rok z rzędu mamy możliwość realizować projekt mobilnościowy ukierunkowany na rozwój uczniów i współpracować z różnymi greckimi organizacjami oraz firmami. Celem obserwowania dalszych naszych działań, zapraszamy do polubienia fanpage’a projektu na facebook’u gdzie regularnie staramy się zamieszczać różne informacje i zdjęcia.:

https://www.facebook.com/praktykiZSPWegrow