Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wykład – „Hejt, a wolność słowa„

W ramach akcji edukacyjno – profilaktycznych młodzież klas drugich i trzecich technikum uczestniczyła w wykładzie „Hejt, a wolność słowa„ poprowadzonym przez Zofię Gałązkę – radcę prawnego z Fundacji Togatus Pro Bono.
Uczniowie zapoznali się z definicją hejtu, jego przyczynach i konsekwencjach prawnych. Kolejnym etapem spotkania było wskazanie młodym ludziom, jak reagować na hejtowanie oraz do kogo zwrócić się o pomoc, gdy samemu padnie się ofiarą cyberprzemocy.
Żyjemy w czasie intensywnych przemian technologicznych. Wytwarzają się nieznane wcześniej metody komunikacji i powstają nowe zagrożenia. Specyfika naszych czasów sprawia, że to na nas spoczywa odpowiedzialność, na jakim poziomie wykształtują się zasady cyberbezpieczeństwa i komunikacji międzyludzkiej.