Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Spotkanie maturzystów z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz Wojskowej Akademii Technicznej

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem młodzieży służbą w Wojsku Polskim oraz potrzebą wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego 20 października 2022 roku w świetlicy szkolnej odbyły się spotkania uczniów wszystkich klas maturalnych z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Mińsku Mazowieckim oraz Wojskowej Akademii Technicznej.
Prelekcja dotyczyła warunków odbywania zawodowej służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz oferty kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej.