Zespół Szkół Ponadpodstawowych

WARSZTATY W RAMACH PROJEKTU „POLICYJNA AKADEMIA BEZPIECZNEGO KONSUMENTA”

Trwa kolejna edycja projektu pn. „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta” dofinansowanego przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku poprzez wzrost wiedzy i świadomości zagrożeń związanych z obrotem pieniędzmi oraz uczestnictwem w transakcjach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw internetowych. Projekt adresowany jest m.in. do młodzieży.
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego odbyły się zajęcia, których tematem było „Bezpieczeństwo finansowe młodego konsumenta” przeprowadzone przez funkcjonariuszy Zespołu d.s. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie – panów: st. sierż. Rafała Bałdygę i st. post. Mateusza Chrupka.
W warsztatach prewencyjnych uczestniczyli uczniowie klasy I technikum uczący się w zawodzie technik ekonomista. Uczestnikom warsztatów przekazano informacje z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku, w tym posługiwania się pieniądzem oraz zawierania transakcji handlowych. Podczas spotkania każdy uczestnik otrzymał ulotki z informacją o bezpiecznych zakupach w sieci.
W ramach projektu Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym o temacie: „BEZPIECZNY KONSUMENT – TO JA”.