Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Węgrowskiego

9 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Forum Samorządów Uczniowskich Powiatu Węgrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów z siedmiu szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu węgrowskiego. Warsztaty integracyjne przygotowane w ramach Forum Samorządów Uczniowskich zostały zakończone podpisaniem deklaracji o wzajemnej współpracy.
Wydarzenie zostało otwarte przez Starostę Węgrowskiego panią Ewę Besztak, która wyraziła nadzieję, że inicjatywa okaże się ciekawą płaszczyzną do rozwoju nowych umiejętności i zdobywania interesującej wiedzy. Głos zabrali także parlamentarzyści: Senator RP pani Maria Koc oraz Poseł na Sejm RP pan Maciej Górski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Wicestarosta pan Marek Renik, Przewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego pan Leszek Redosz, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Węgrowskiego pani Brygida Górniaczyk.
Uczniowie naszej szkoły – Jan Wielądek z klasy 4 TA/TE, Julia Ładosz z klasy 2 lom, Martyna Wincenciak z klasy 2 loo, Julia Krasna 1 ek byli pod opieką pana dyrektora Jacka Nowotniaka i wicedyrektor Joanny Gołębiewskiej- Kokoszka.
Foto – Starostwo Powiatowe