Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Spotkanie z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy

Czas jest bezcenny. Szczególnie, gdy dzieli się nim z dobroci serca. Nasze uczennice poruszone przeżyciami swoich rówieśników z Ukrainy, już kilkukrotnie odwiedziły ich na koloniach w węgrowskim Centrum Dialogu Kultur razem z panią Agnieszką Szczepańską. Wspólny czas to budowanie relacji, ćwiczenia i warsztaty językowe oraz gry i zabawy. Ostatnie spotkanie było wyjątkowe, ponieważ odwiedziła dzieci i młodzież pani Senator Maria Koc, która była kilkukrotnie w rodzinnych stronach naszych ukraińskich gości, dostarczając im dary z Polski. Otwartość i serce do drugiego człowieka, to coś co warto naśladować.