Zespół Szkół Ponadpodstawowych

„Klasy mundurowe dla Niepodległej”

W ramach projektu: „Klasy mundurowe dla Niepodległej” 17 listopada 2022 r. zorganizowano wydarzenie w którym uczestniczyli uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. Wydarzenie rozpoczął Dyrektor Jacek Nowotniak, który przywitał gości Panią Ewę Besztak Starostę Węgrowskiego, Pana Marka Renika – Wicestarostę Węgrowskiego oraz przedstawicieli 53 batalionu Lekkiej Piechoty z Siedlec por. Andrzeja Wąsowskiego, por. Radosława Kalickiego, kpr. Marka Adamczyka, kpr. Karola Mućko, kpr. Kamila Jarkowskiego, szer. Marcina Michalaka.
Dyrektor Szkoły przybliżył wszystkim zgromadzonym cel dzisiejszego wydarzenia oraz rolę jaką pełnią klasy mundurowe, następnie głos zabrała Pani Ewa Besztak – Starosta Węgrowski.
Działania obejmowały: zajęcia z musztry wojskowej i ceremoniału wojskowego, topografii, obsługi uzbrojenia wojskowego.
Po zakończonych zajęciach szkoleniowych przeprowadzone zostały sprawdziany praktycznych umiejętności nabytych podczas szkolenia w formie rywalizacji między uczniami klas mundurowych. Wydarzenie zakończyło się tradycyjną „grochówką wojskową”, co pozwoliło bardziej zacieśnić więzy współpracy pomiędzy przedstawicielami jednostki wojskowej oraz uczniami klas mundurowych.
Składamy serdeczne podziękowania żołnierzom 53 batalionu Lekkiej Piechoty z Siedlec 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz wychowawcom klas mundurowych za wsparcie w realizacji projektu.
Fot. Katarzyna Czarnecka