Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym to temat corocznych spotkań uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu z pracownikami Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Węgrowie.
W tym roku odwiedzili nas: pan Adam Kowalczyk, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Węgrowie oraz pan Jarosław Gago, starszy specjalista ds. prewencji PT KRUS.
Spotkanie odbyło się 18 listopada 2022 roku. Uczniowie klas: 2a, 3a, 4a, 4TA uczestnicząc w szkoleniu prowadzonym przez pracowników PT KRUS zapoznali się z zagrożeniami występującymi podczas pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk przy zapobieganiu upadkom, zasad bezpiecznej pracy z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych oraz obsługi zwierząt. Podczas szkolenia odbył się pokaz odzieży ochronnej.
W rolnictwie każdego roku zdarza się kilkanaście tysięcy wypadków, w tym wiele ciężkich, dlatego warto robić wszystko, aby mieć świadomość zagrożeń i unikać ich lub im zapobiegać. Takie spotkania są jednym z działań mających zmniejszyć ilość wypadków w gospodarstwach rolnych.