Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Olimpiada ZUS

22 listopada 2022 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista wzięli udział w wewnątrzszkolnym etapie Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych – edycja 2022/2023.
Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. To wiedza, która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Opiekunem uczniów uczestniczących w Lekcjach ZUS i Olimpiadzie ZUS jest pani Anna Salach.