Zespół Szkół Ponadpodstawowych

XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej

17 listopada odbyła się XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej: „Bóg jest miłością objawioną w Słowie”. Uczniowie przygotowując się do Olimpiady mieli zapoznać się wybranymi punktami Katechizmu Kościoła Katolickiego, fragmentami Pisma Świętego oraz nauczaniem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Szczególną uwagę uczniowie mieli zwrócić na wyjątkową historię egzemplarz Biblii Gutenberga, która zładuje się w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie. Obecnie na całym świecie znajduje się tylko 48 egzemplarzy tej Biblii wydrukowanej w połowie XV w. W etapie szkolnym wzięło udział 11-stu uczniów. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się dwie osoby o największej liczbie punktów: Karolina Kodym oraz Natalia Pikulska – gratulujemy i życzymy sukcesu na kolejnym etapie olimpiady. Uczennice zostały przygotowane przez katechetkę panią Agnieszkę Szczepańską.