Zespół Szkół Ponadpodstawowych

104 rocznica odzyskania niepodległości

10 listopada 2022 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbyła się uroczystość związana z obchodami 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Szkoły – pan Jacek Nowotniak, który przywitał wszystkich zgromadzonych oraz przedstawiciela Starostwa Powiatowego- Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pana Tadeusza Krupę. Pan dyrektor przybliżył historię związaną z okolicznościami tworzenia się na nowo państwowości polskiej. Zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn narodowy, przyłączając się w ten sposób do ogólnopolskiej akcji pn. „Szkoła do Hymnu”. Następnie młodzież naszej szkoły (z klas: I LOm, I LO, II Lom, II LO) z zaangażowaniem zaprezentowała montaż słowno- muzyczny, który przybliżył trudny okres niewoli, walki i odzyskanie po 123 latach upragnionej wolności.
Była to prawdziwa lekcja patriotyzmu.
Serdeczne podziękowania dla p. Magdaleny Ceglarskiej Kowal, p. Joanny Skiby oraz p. Elżbiety Topolińskiej za przygotowanie montażu słowno – muzycznego, a także dla p. Joanny Gomółki za oprawę muzyczną. Za piękne dekoracje dziękujemy p. Edycie Kozieł i p. Monice Mikłasiewicz.
Składamy również podziękowania dla naszej młodzieży za włożony trud i zaangażowanie w wykonanie części artystycznej naszej uroczystości.
Opiekunem pocztu sztandarowego była p. Katarzyna Grenda. Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwała wicedyrektor p. Aneta Rosochacka.
Fot. Katarzyna Czarnecka