Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

6 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. S. Staszica w Siedlcach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. W gronie tegorocznych stypendystów znaleźli się: Aleksandra Przywoźna – uczennica klasy trzeciej II Liceum Ogólnokształcącego, Julia Karczewska – uczennica klasy trzeciej Technikum, Julia Lipka – uczennica klasy czwartej Technikum. Stypendyści otrzymali nagrody z rąk pana Krzysztofa Tchórzewskiego – Posła na Sejm RP, pani Doroty Skrzypek – Mazowieckiej Wicekurator Oświaty, pana Adama Skupa – dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.
Serdecznie gratulujemy stypendystom i życzymy dalszych kolejnych sukcesów.