Zespół Szkół Ponadpodstawowych

MATURA Z CKE

Po raz trzeci uczniowie klasy IV LO p przystąpili w dniach 12-14 grudnia do próbnej matury organizowanej przez Centralna Komisję Egzaminacyjną w tzn. nowej formule. Jej celem jest przybliżenie uczniom nowej formuły egzaminów. To również sposób na sprawdzenie poziomu wiedzy ucznia i wskazanie ewentualnych braków. Taka informacja zwrotna może pomóc w lepszym przygotowaniu się do egzaminów maturalnych w maju 2023 r.