Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Zajęcia praktyczne z 53 batalionem Lekkiej Piechoty z Siedlec

W ramach współpracy z 53 batalionem Lekkiej Piechoty z Siedlec 17 stycznia 2023 r. zorganizowano zajęcia praktyczne w których uczestniczyli uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie. Dowódcą ćwiczeń był por. Radosław Kalicki oraz por. Andrzej Wąsowski Dzięki zaangażowaniu oraz kompetencjom żołnierzy szkolenie przeprowadzone zostały na bardzo wysokim poziomie. Nasi uczniowie podzieleni na grupy doskonalili umiejętności strzeleckie, technikę rozkładania i składania broni. Ponadto zostali zapoznani z budową, zasadami obsługi uzbrojenia lekkiego oraz zasadami organizacji pomocy medycznej.
Celem tego typu szkoleń jest m.in. przygotowanie młodzieży do pełnienia służby wojskowej. Absolwenci klas mundurowych są premiowani podczas naboru na wojskowe uczelnie czy do Wojsk Obrony Terytorialnej.
Fot. Kasia Czarnecka