Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Porozumienie o współpracy z Zakładem Karnym w Siedlcach

18 stycznia 2023 roku w siedleckiej jednostce penitencjarnej zostało podpisane porozumienie o współpracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie z Zakładem Karnym w Siedlcach.
Porozumienie o współpracy zostało sygnowane przez kierownictwo obu instytucji. Zakład Karny w Siedlcach reprezentował dyrektor siedleckiej jednostki penitencjarnej ppłk Cezary Bujak. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie reprezentował dyrektor szkoły Jacek Nowotniak oraz wicedyrektor Aneta Rosochacka.
Zawarcie porozumienia ma na celu zacieśnienie współpracy Zakładu Karnego ze szkołą oraz wspólne podejmowanie przedsięwzięć w zakresie realizacji działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży, a także kształtowania wśród uczniów wartości, postaw patriotycznych, podniesienia świadomości społecznej i prawnej młodzieży. Uczniowie naszej szkoły staną się adresatami lekcji wychowawczych oraz zajęć realizowanych w ramach programów profilaktycznych, jak: „Więzienie – stracony czas”, mających na celu zapobieganie występowania przestępczości w środowisku młodzieży szkolnej oraz promujących styl życia zgodny z prawem i wolny od uzależnień. W trakcie spotkań młodzież zostanie zapoznana ze strukturą, zadaniami i misją Służby Więziennej, co więcej będzie mogła bliżej przyjrzeć się codziennej realizacji zadań służbowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Wspólne działania będą także okazją do ukazania formacji jako atrakcyjnego pracodawcy proponującego stabilne zatrudnienie w trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Polsce.
Podjęta współpraca pozwoli uczniom uczestniczyć w spotkaniach z kadrą Zakładu Karnego w Siedlcach zarówno w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie jak i na terenie siedleckiej jednostki penitencjarnej.
Fot. ZK w Siedlcach