Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Patroni Roku 2023

Sejm RP ustanowił patronów roku 2023. Uhonorowani zostali: Aleksander Fredro, Maurycy Mochnacki, Wojciech Korfanty, Edmund Strzelecki, Aleksandra Piłsudska, Jadwiga Zamoyska, Jerzy Nowosielski. Patronów roku 2023 ustanowił i ogłosił także Senat RP – Wisława Szymborska, Mikołaj Kopernik, Jan Matejko. Rok 2023 został ponadto ustanowiony Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego.
W tym roku będziemy obchodzić 100. rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej (2 lipca 1923), wybitnej poetki i laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Uchwałą Senat RP ustanowił rok 2023 – Rokiem Wisławy Szymborskiej.

Biblioteka szkolna