Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wyjazd do Siedlec na spektakl teatralny

Dnia 26 stycznia 2023 roku uczniowie naszej szkoły wybrali się do Siedlec na spektakl teatralny pt. ,,Antygona’’. Opiekę nad klasami (1lom, 1loo, 1ek) sprawowały panie: Magdalena Ceglarska- Kowal, Anna Salach, Joanna Skiba, Monika Skórka, Agnieszka Szczepańska.
Wszyscy udali się do Siedleckiego Centrum Kultury i Sztuki i zainteresowaniem obejrzeli spektakl Teatru ES pt. ,,Antygona’’. Dramat Sofoklesa został zrealizowany w oryginalny sposób. Reżyser oddał główny charakter tragedii. Nie poprzestał jednak tylko na odtworzeniu antycznego tekstu. Połączył przeszłość z nowoczesnością. Współczesna muzyka, musicalowe piosenki, taniec dopełniły wymowy dzieła Sofoklesa. Uczniowie mogli odebrać wiele nauk. Spektakl skłonił do refleksji dotyczącej, m.in. ludzkich wyborów. Była więc to nie tylko lekcja języka polskiego, ale również cenna lekcja dotycząca życia.