Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego

7 luty 2023 roku to data z pewnością wyjątkowa dla każdego ucznia klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. W hali sportowej odbyło się uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły uczniów wszystkich klas o profilu mundurowym.
Wydarzenie rozpoczął Jacek Nowotniak Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, który przywitał wszystkich obecnych.
Ważną częścią uroczystości było przekazanie sztandaru Armii Krajowej Obwodu „Smoła” w Węgrowie. Sztandar z rąk chorążego Jacka Giersa, któremu asystowali węgrowscy kombatanci – Zofia Wangrat i Bogdan Ilczuk, przejęli przedstawiciele uczniowie klas mundurowych, którzy będą opiekować się sztandarem, pielęgnować spuściznę i tradycję Armii Krajowej.
W ramach obchodów 160. rocznicę Powstania Styczniowego, młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowała montaż słowno-muzyczny opowiadający o zrywie powstańczym i jego bohaterach. Na ziemi węgrowskiej, toczyły się walki polskich patriotów z rosyjskim zaborcą. Ich zryw był największym i najdłużej trwającym powstaniem narodowym, bo od stycznia 1863 roku trwał do jesieni 1864, obejmując ziemie Królestwa Polskiego i Litwy. Ponad 1200 różnych bitew i potyczek toczonych metodą partyzancką, zaangażowanie szlachty, części mieszczaństwa, a nawet chłopstwa, poparcie międzynarodowej opinii publicznej nie przeważyło szali zwycięstwa na polską stronę. Powstanie upadło, pociągając za sobą kolejne narodowe nieszczęścia. Ale to właśnie ono stało się punktem odniesienia, pokazującym, jak wielka jest miłość Polaków do wolności, do ojczyzny, jaka gotowość do ponoszenia ofiar w słusznej sprawie.
Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie wirtualnej strzelnicy, która będzie służyć młodzieży naszej szkoły. Strzelnica wirtualna jest elektronicznym systemem szkolno-treningowym umożliwiającym prowadzenie ćwiczeń z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni), na różnych wirtualnych odległościach i z różnych postaw strzeleckich .
Po symbolicznym przecięciu wstęgi przez zaproszonych gości uczniowie zaprezentowali działanie wirtualnej strzelnicy realizując kilka scenariuszy różnych ćwiczeń strzeleckich. Swoje umiejętności strzeleckie mogli również sprawdzić zaproszeni goście.
W podniosłej uroczystości wzięli udział rodziny uczniów, nauczycieli oraz zaproszeni goście, m.in.: Senator RP Maria Koc, Starosta Węgrowski Ewa Besztak i Wicestarosta Marek Renik wraz z zarządem, Przewodniczący Rady Powiatu Węgrowskiego Leszek Redosz, Kierownik Delegatury MUW Anna Kaszuba, Dyrektor siedleckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie Adam Skup, Przewodnicząca Rady Miejskiej Węgrowa Beata Gashi, ks. Przemysław Łoza, major Paweł Kraczkowski reprezentujący 5 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkewicza ps. „Rój” wraz z por. Andrzejem Wąsowskim i por. Radosławem Kalickim, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Mińsku Mazowieckim reprezentował mł. chor. Marcin Pietrzyk, por. Przemysław Turyk Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Siedlcach, Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie insp. Zbigniew Zięcina, Komendant PSP w Węgrowie mł. bryg. Mateusz Bieniak oraz Marek Sewerynik Prezes OSP w Węgrowie, Tomasz Staręga reprezentujący Jednostkę Strzelecką „Niezłomni”, Naczelnik Włodzimierz Cichocki Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Tadeusz Krupa Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wraz z Sylwią Rybak Z-cą naczelnika wydziału oraz dyrektorzy szkół powiatowych.
Serdeczne podziękowania dla p. Magdaleny Ceglarskiej – Kowal, p. Edyty Kozieł, p. Moniki Krasnodębskiej oraz p. Elżbiety Topolińskiej za przygotowanie montażu słowno – muzycznego oraz zapadających w pamięć dekoracji.
Bardzo dziękujemy p. Konradowi Kasperowiczowi za przygotowanie uczniów klas mundurowych do uroczystego ślubowania.
Za oprawę muzyczną odpowiadała p. Joanna Gomólka. Za przygotowanie grupy rekonstrukcyjnej „Kosynierzy” była odpowiedzialna Beata Oprządek. Opiekunem pocztu sztandarowego była p. Katarzyna Grenda. Składamy również podziękowania dla naszej młodzieży za włożony trud i zaangażowanie w wykonanie części artystycznej naszej uroczystości.
Fot. Katarzyna Czarnecka