Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Uroczysta przysięga żołnierzy – ochotników 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Dnia 25 lutego 2023 r na Rynku Mariackim w Węgrowie odbyła się uroczysta przysięga 94 żołnierzy- ochotników 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród nich znaleźli się także trzej uczniowie z klasy 4 mundurowej II Liceum Ogólnokształacącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.
Uroczystość rozpoczęła msza święta w Bazylice Mniejszej odprawiona w intencji żołnierzy, po czym pododdziały przemaszerowały w szyku na Rynek Mariacki. Po licznych wystąpieniach okolicznościowych i wręczeniu wyróżnień „terytorialsom” odbył się kulminacyjny moment – ślubowanie żołnierzy na sztandar. Przysięga była ważną i wyjątkową chwilą zarówno dla ślubujących jak i ich rodzin licznie przybyłych na tę uroczystość. Ceremonię zakończyła defilada, w której przy dźwiękach orkiestry wojskowej zaprzysiężone pododdziały wraz z klasą 1 mundurową II LO w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie przemaszerowały przed licznie przybyłymi pocztami sztandarowymi.
Wstąpienie do WOT jest piękną postawą patriotyczną młodych ludzi zwłaszcza w obecnej sytuacji kryzysowej za wschodnią granicą, a wybór takiej formy służby wojskowej pozwala żołnierzom pogodzić ich życie zawodowe i prywatne że służbą Ojczyżnie
Opiekę nad uczniami sprawowały p. Magdalena Ceglarska-Kowal i wicedyrektor p. Joanna Gołębiewska-Kokoszka, pocztem sztandarowym – p. Katarzyna Grenda.
Tekst i zdjęcia: Katarzyna Grenda