Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Najlepsi z najlepszych

Dnia 7 marca 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbyło się wręczenie stypendium Starosty Węgrowskiego dla młodzieży wyróżniającej się w nauce. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością starosta – Pani Ewa Besztak, wicestarosta – Pan Marek Renik oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Kultury Sportu i Turystyki – Pan Tadeusz Krupa. W roku szkolnym 2022/2023 stypendium otrzymało łącznie 8 uczniów uczęszczających do II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia.
Pani Ewa Besztak pogratulowała stypendystom osiągniętych wyników oraz złożyła na ich ręce życzenia, by dotychczasowe osiągnięcia szkolne stały się źródłem kolejnych i inspirowały do realizacji nowych pomysłów oraz ambitnych planów. Pan Marek Renik życzył stypendystom zadowolenia i satysfakcji z dalszej edukacji oraz powodzenia w realizacji planów pozaszkolnych.
Stypendium otrzymali: Katarzyna Skórka, Julia Lipka, Ewelina Wąsowska, Jan Pogorzelski, Julia Karczewska, Rafał Skórka, Julia Wawrynow, Maria Zembrowska.
Społeczność szkolna, grono pedagogiczne oraz dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie jeszcze raz gratulują wszystkim stypendystom, zachęcając tym samym pozostałych uczniów do wytrwałego dążenia do swoich celów.
Fot. Kasia Czarnecka