Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Koncert upamiętniający 160. Rocznicę Powstania Styczniowego oraz Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

3 marca 2023 r. w Węgrowskim Ośrodku Kultury odbył się koncert upamiętniający 160. Rocznicę Powstania Styczniowego oraz Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wydarzenie rozpoczął Dyrektor Pan Jacek Nowotniak, który przywitał gości: Panią Marię Koc – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Macieja Górskiego – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Marka Renika – Wicestarostę Węgrowskiego, Pana Bogusława Szymańskiego – Wójta gminy Liw, nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły.
Koncert poprzedziła prelekcja Pana Andrzeja Brzezika – nauczyciela historii dotycząca wydarzeń historycznych związanych z Powstaniem Styczniowym i walką o niepodległość w powojennej Polsce.
Te ważne wydarzenia historyczne Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie uczcił koncertem poetyckim Pana Andrzeja Kołakowskiego – który w swej twórczości poetyckiej opiewa męstwo ale i zarazem tragiczne losy polskich bohaterów narodowych walczących o niepodległość Rzeczypospolitej.
Andrzej Kołakowski podczas koncertu grał własne utwory a w czasie przerw opowiadał historie o życiu i walce wielu żołnierzy partyzanckich, zasłużonych w naszym regionie, odkrywając w ten sposób historię dla młodego pokolenia.