Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Egzamin Stowarzyszenia Profesjonalnych Energetyków

Uczniowie Technikum kształcący się w zawodzie technik elektryk przystąpili do egzaminu umożliwiającego uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnego grupy 1 E.1. (15 osób). Zdobyta wiedza podczas zajęć szkolnych pozwoliła zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną Stowarzyszenia Profesjonalnych Energetyków.
Dla uczniów klas elektrycznych jest to ważny etap ich rozwoju zawodowego, pozwala doskonalić swoje umiejętności praktyczne jak również odpowiedzialnie wykonywać w przyszłości swój zawód uwzględniając ochronę przeciwporażeniową jako jego niezbędny element.
Opiekunem i instruktorem uczniów przystępujących do egzaminu był pan Ryszard Kocon.